top of page

Nærvær, Tryghed & Trivsel

stenagerhus

Botilbud for borgere med autisme

Om Stenagerhus

Stenagerhus er et lille sted lidt udenfor Slagelse, med plads til 3 beboere mellem 18- 35 år. Vores målgruppe ligger primært indenfor autismeområdet med tilstødende diagnoser som mental retardering, ADHD, ADD, depression eller angst.

Stenagerhus tilbyder forøget livskvalitet gennem udvikling med støtte og guidning i en struktureret hverdag. Af personalet i Stenagerhus vægter vi nærvær, anerkendelse, tydelighed, engagement, relations- og kompetensdygtige voksne, som er positive og tager udgangspunkt i den enkelte ressourcer frem for begrænsninger. Vi giver den enkelte borger mulighed for udvikling i et struktureret miljø, hvor forudsigelighed, genkendelighed og trivsel er afgørende for borgeren. Vi medvirker til at skabe ro og overskuelighed for den enkelte, således det bliver muligt at fokusere på deltagelse i positive fællesskaber og gode oplevelser.

I Stenagerhus tilrettelægger vi pædagogikken, således den bliver realistisk i forhold til den enkelte, samt ambitiøs i forhold til det faglige niveau. Der stilles krav med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger borgeren har, med stor respekt for medbestemmelse. 

naturbillede 2.jpg
About
Contact
Har du nogen spørgsmål angående vores botilbud er du altid velkommen til at kontakte os
bottom of page