Nærvær, Tryghed & Trivsel

stenagerhus

Botilbud for borgere med autisme

Om Stenagerhus

Stenagerhus er et lille sted lidt udenfor Slagelse, med plads til 3 beboere mellem 18- 35 år. Vores målgruppe ligger primært indenfor autismeområdet med tilstødende diagnoser som mental retardering, ADHD, ADD, depression eller angst.

Stenagerhus tilbyder forøget livskvalitet gennem udvikling med støtte og guidning i en struktureret hverdag. Af personalet i Stenagerhus vægter vi nærvær, anerkendelse, tydelighed, engagement, relations- og kompetensdygtige voksne, som er positive og tager udgangspunkt i den enkelte ressourcer frem for begrænsninger. Vi giver den enkelte borger mulighed for udvikling i et struktureret miljø, hvor forudsigelighed, genkendelighed og trivsel er afgørende for borgeren. Vi medvirker til at skabe ro og overskuelighed for den enkelte, således det bliver muligt at fokusere på deltagelse i positive fællesskaber og gode oplevelser.

I Stenagerhus tilrettelægger vi pædagogikken, således den bliver realistisk i forhold til den enkelte, samt ambitiøs i forhold til det faglige niveau. Der stilles krav med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger borgeren har, med stor respekt for medbestemmelse. 

naturbillede 2.jpg
 
 
Har du nogen spørgsmål angående vores botilbud er du altid velkommen til at kontakte os