top of page
naturbillede 4.jpg

Målgruppe

Stenagerhus målgruppe ligger indenfor autismeområdet, hvor borgerne kan have forskellige fysisk eller psykiske nedsat funktionsevner, og/med særlige sociale problemer, som har brug for støtte. Borgerne kan have tilstødende diagnoser som mental retardering, ADHD, ADD, depression eller angst.

 

Borgerens udfordringer kan primær ligger i de kognitive vaskeligheder, hvilke omfatter generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, kommunikationsevner, sociale og miljøbetingede vanskeligheder.

Beskrivelse af målgruppen

Stenagerhus, målgruppe er 18. til 35. årige voksne (borgere) med Autismespektrum forstyrrelse,

herunder (infantile) Autisme med mental retardering ned til middelsvær grad.

 

Derudover har den voksne typisk:

1) Generelle indlæringsvanskeligheder.

 

2) Udviklingsforstyrrelse;

a) Opmærksomhedsforstyrrelse ned til middel til middelsvær grad

b) Anden udviklingsforstyrrelse ned til middel grad

 

3) Psykiske vanskeligheder;

a) Stressbelastning ned til middel til middelsvær grad

b) Angst ned til middel til middelsvær grad

c) Depression ned til middel til middelsvær grad

d) Andre psykiske vanskeligheder ned til middel grad

 

4) Sociale og miljøbetinget vanskeligheder;

a) Udadreagerende adfærd ned til middel til middelsvær grad

b) Andet socialt problem ned til middel grad

 

5) Fysiske funktionsnedsættelser;

a) Funktionsnedsættelse ned til middel grad

 

 

Afgrænsninger:

Stenagerhus modtager ikke borgere med svær funktionsnedsættelse og borgeren skal som min. besidde en rimmelig grad af se, høre og tale funktion. Tilbuddet egner sig ikke for voldelige eller stærk selvskadende borgere.

 

Borgeren skal endvidere kunne modtage STU forløb / beskæftigelsestilbud / aktivitetstilbud. Autismespektrum forstyrrelse skal være den primær diagnose.

 

Stenagerhus atmosfærer er hjemmeligt, hyggeligt og harmonisk, med rolige, overskuelige og struktureret rammer, hvor den enkelte borger kan føle sig tryg.

bottom of page