top of page

om stenagerhus

Stenagerhus er et lille sted lidt udenfor Slagelse, med plads til 3 beboere mellem 18- 35 år. Vores målgruppe ligger primært indenfor autismeområdet med tilstødende diagnoser som mental retardering, ADHD, ADD, depression eller angst.

stuen 2.jpg
sebastian vindue 1.jpg
stuen 1.jpg
køkken 2.jpg
naturbillede 2.jpg

Stenagerhus tilbyder forøget livskvalitet gennem udvikling med støtte og guidning i en struktureret hverdag. Af personalet i Stenagerhus vægter vi nærvær, anerkendelse, tydelighed, engagement, relations- og kompetensdygtige voksne, som er positive og tager udgangspunkt i den enkelte ressourcer frem for begrænsninger. Vi giver den enkelte borger mulighed for udvikling i et struktureret miljø, hvor forudsigelighed, genkendelighed og trivsel er afgørende for borgeren. Vi medvirker til at skabe ro og overskuelighed for den enkelte, således det bliver muligt at fokusere på deltagelse i positive fællesskaber og gode oplevelser.

bottom of page